PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
  • Cô và trò đi viếng nghĩa trang liệt sĩ
  • Hội thi Đồ dùng đồ chơi cấp trường
  • Khai giảng năm học mới
  • 1 2