PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Trần Thị Chuyên25-36ThA+
2Nguyễn Thị Cúc25-36ThB+
3Lê Thị Hương25-36ThC+
4Dương Hải Lý25-36ThC 
5Vũ Thị Hà3-4TA+
6Trần Thị Định3-4TA 
7Nguyễn Thị Ngợi3-4TB 
8Lê Thị Hiền3-4TB+
9Trần Thị Hậu3-4TC+
10Vũ Thị Thi3-4TC 
11Vũ Thị Huế3-4TD+
12Nguyễn Thị Hồng Nhung3-4TD 
13Nguyễn Thị Thanh Huyền4-5TA 
14Đỗ Vân Anh4-5TA+
15Vũ Thị Oanh4-5TB 
16Vũ Thị Nụ4-5TB+
17Nguyễn Thị Thúy Hoa4-5TC+
18Nguyễn Thị Hường4-5TD+
19Nguyễn Thị Oanh4-5TD 
20Vũ Thị Hương4-5TE+
21Vũ Thị Loan5-6TA+
22Đặng Thị Luyến5-6TA 
23Lưu Thị Huyền5-6TB 
24Bùi Thị Toan5-6TB+
25Nguyễn Thị Khánh5-6TC+
26Đỗ Thị Thương5-6TC